Den 5. november 2011 blev der holdt et strategimøde i Aidt Forsamlingshus, hvor emnet var fremtidens Aidt. Mødet blev holdt som led i et landsbyudviklingsprojekt, der er blevet til i et samarbejde mellem LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov kommune. Som opfølgning på mødet er der lavet en udviklingsplan for Aidt. Planen kan ses ved at klikke her (kræver PDF-reader - kan hentes her).